Projenin Amacı

İç Hava Kalitesi Projesi, sağlık ve verimlilik için gerekli olan yüksek iç hava kalitesi konusunda toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor. İSKİD olarak sahip olduğumuz bilgi ve birikimle, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, bütün paydaşları bir araya getirerek iç hava kalitesinin önemi ve etkileri konusunda kamuoyu bilincini artırmak önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Proje kapsamında solunan havanın kalitesini yükseltmek adına pratik ve işe yarar çözümler sunmayı amaçlıyoruz.

İç hava kirliliği, en az dışarıdaki hava kirliliği kadar sağlığımızı etkileyebiliyor. Özellikle zamanımızın çok büyük bir kısmını kapalı mekanlarda geçirdiğimizden dolayı, iç hava kalitesi daha da önem kazanıyor. İç hava kalitesi, daha iyi nefes alma, nem kontrolü, daha az alerjen, düşük enerji tüketimi ve daha kaliteli bir uyku gibi avantajlar sağlıyor. İç hava kalitesinin toplumun farklı seviyelerinde anlaşılması ve bu konuda farkındalığın artırılması için çalışmalar yapıyoruz.

TOP