Kötü İç Hava Kalitesi Tehditleri

Performans Düşüklüğü

İç mekan hava kalitesinin sağlık ve performansı doğrudan etkilediği, günümüzde bilimsel olarak kanıtlanmış  bir gerçek.  Günümüzde çoğunlukla kapalı, yüksek binalarda yaşıyor ve çalışıyoruz. Böyle yapılarda da havanın yeteri kadar tazelenmemesi en büyük sorunlardan birisi. Hastalıkların birçoğu bundan kaynaklanıyor ve insanların performansına olumsuz etkileri oluyor. Dolayısıyla iç hava kalitesinin belli standartlarda tutulması verimlilik ve sağlık açısından çok önemli.

Birçok bulaşıcı solunum yolu hastalığı, düşük havalandırma oranlarında daha fazla görülüyor. Havalandırılan binalardaki çalışan insanların solunum yolu hastalıklarından nasıl ve ne denli etkilendikleri biliniyor. Hastalık ya da işe gelmeme oranı, bir binada insan başına düşen havalandırma oranıyla bağdaştırılabiliyor. Havalandırma, üretkenliği, kısa vadede bulaşıcı hastalıklara yol açıp, iş verimini düşürerek dolaylı yoldan etkiliyor; fakat doğrudan etkisiyse daha fazla. Hissedilen hava kalitesinde değişimler ve işyerindeki performans değişimleri arasında belirgin bir oran bulunuyor.

Örneğin bir derslikte, öğrenci ve öğretmenlerin bir ders boyunca nefes alıp vermesiyle bu karbondioksit oranı 1500 ppm’lere; 90 dakika sonra ise 2700 ppm’lere kadar çıkar. Tüm bu oranlar, nihayetinde yorgunluğun artmasına ve dikkatin azalmasına sebep olur; bu belirtiler ise öğrenmenin ve öğretmenin önündeki en doğrudan engellerdir.

Amerika’da yapılan bir çalışma, dersliklerdeki CO₂ (karbondiokstit) konsantrasyonunun öğrencilerin dikkatleri üzerinde doğrudan etki gösterdiği sonucuna ulaşmıştır. CO₂ oranının 1000 ppm’e çıkması, derslere girmeme oranında %10 ila 20’lik bir artışa sebep olmaktadır. Yapılan başka bir çalışmaya göre, CO₂ oranındaki her 100 ppm’lik artış, öğrencilerin genel katılımını %0,2 oranında düşürür. 14 Havalandırma oranını artırmanın hastalanma dolayısıyla derslere katılmama durumunu %10 ila 17 oranında düşürdüğü bilinmektedir. Örneğin, 2003 yılında Amerikalı bilim insanları Rudnick ve Milton, bir okul odasında, grip enfeksiyonu riski üzerine bir çalışma yaptılar. Dört saat boyunca bir derslikte bulunan 30 kişiden birinde akut influenza virüsü mevcuttu. Sonuç olarak CO₂, 1000 ppm değerindeyken beş kişi hastalandı, 2000 ppm değerindeyken bu sayı 12’ye, 3000 ppm değerindeyken de 15’e yükseldi.

Sonuç olarak, araştırmalar Otel, ofis, ev, okul, AVM ve hastaneler gibi kapalı mekanlardaki iç hava kalitesinin performansımız ve sağlığımız üzerine ciddi etkileri bulunuyor ve yaşam kalitemizi önemli oranda etkiliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP