Sıkça Sorulan Sorular

İç hava kalitesi iç ortamlarda solunan havanın ne kadar “iyi” ya da “kötü” olduğunu gösteren bir ölçüttür. Kötü iç hava kalitesi hastalıklara ve üretim kaybına sebep olabilir.

İyi iç hava kalitesi ise sağlıklı bir yaşam ve çalışma ortamı sağlayabilir. Havada bulunan kirleticilerin düzeyleri ile ilgili bir kavram olan iç hava kalitesi, zamanımızın büyük bölümünü evde geçirdiğimiz bugünlerde üzerinde durulması gereken konuların başında geliyor.

İç hava kalitesi, insan sağlığına doğrudan ya da dolaylı olarak etki ediyor. İç hava kalitesinin kötü olması soğuk algınlığı, nezle, alerji, yorgunluğa da neden olabiliyor.

İç Hava Kalitesi Projesi ile sağlık ve verimlilik için gerekli olan yüksek iç hava kalitesi konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Sahip olduğumuz bilgi ve birikimle, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, bütün paydaşları bir araya getirerek iç hava kalitesinin önemi ve etkileri konusunda kamuoyu bilincini artırmak önceliklerimiz arasında. Solunan havanın kalitesini yükseltmek adına pratik ve işe yarar çözümler sunmayı amaçlıyoruz.

İç Hava Kalitesi Projesi ile kamuoyunu bilinçlendirici adımlar atıyor, iç hava kalitesinin toplumun farklı seviyelerinde anlaşılması ve bu konuda farkındalığın artırılması için çalışmalar yapıyoruz. İç hava kalitesi açısından daha yaşanabilir bir çevrenin sağlanmasına katkıda bulunuyor, solunan iç havanın kalitesini ve dolayısıyla yaşam kalitesini yükseltme, kamuoyunda farkındalık oluşturma hedefiyle ilerliyoruz.

İçi hava kirliliği, en az dışarıdaki hava kirliliği kadar sağlığımızı etkileyebiliyor. Özellikle zamanımızın çok büyük bir kısmını evde geçirdiğimiz son günlerde, iç hava kalitesi daha da önem kazanıyor. İç hava kalitesi, daha iyi nefes alma, nem kontrolü, daha az alerjen, düşük enerji tüketimi ve daha kaliteli bir uyku gibi avantajlar sağlıyor.

Ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği süreç, evlerimizde hava kalitesini sağlamanın gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi. İç hava kalitesini yükseltmek için havalandırma yapılması oldukça önemli. Aynı zamanda kaynakların doğru yönetimi, hava temizleme, kirletici yayan kaynakların uzaklaştırılması veya değişimi, kaynaktan kirleticilerin havaya salınmasını engellemek amacıyla muhafaza içine alınması ve kirli havanın dışarı atılması; iç hava kalitesini artıran diğer unsurlar olarak sıralanıyor.

Evimizin iç hava kalitesini arttırmak için öncelikle kirliliğe sebep olan unsurları ölçümlemek gerekiyor. Ölçülmesi gereken parametreler cihaz bazında değişmekle birlikte temel olarak VoC (Uçucu Organik Bileşenler), CO2, alerjen partiküller, sıcaklık, nem oranı, PPM olarak kirletici partiküller olarak sıralanıyor. Bu bilgiler çerçevesinde havalandırma işlemi bazen basit bir şekilde pencereyi açarak da yapılabilir ancak alerjen partiküller, polenler, kötü kokulara yol açan maddeler çoğu zaman bir filtreleme ile yok edilebilirler.

Uçuşan partiküller, formaldehidler, itici gazlar, ozon ve karbondioksit, temel iç hava kirleticileri arasında yer alıyor. İç hava kalitesi ile ilintili semptomlar, soğuk algınlığı, nezle, alerji, yorgunluk semptomları ile benzer olduğu için tanı konması zor olan semptomlardır. Ancak aşağıdaki ipuçları kullanılarak semptomlar iç hava kalitesi ile ilişkilendirilebilir.

  • Semptomlar ev genelinde yaygındır.
  • Bireyler bir gün ya da daha uzun zaman dilimleri boyunca evden uzak kaldıktan sonra semptomlar ortadan kayboluyor.
  • Semptomlar evde boya-badana gibi değişikliklerden sonra ortaya çıkmış.
  • Semptomlar iç ortamda görülüyor ancak dışarıda görülmüyor.
  • Semptomlar bir doktor tarafından iç hava kalitesi ile ilgili şeklinde tanımlanmış.

İç ortamdaki karbondioksitin ölçülmesi ve takibi de teknolojik olarak karbondioksit ölçüm cihazları, karbondioksit veri kayıt cihazları, hava hızı ve iç hava kalitesi ölçüm cihazları ile yapılabilir.

karbondioksit ölçüm cihazları; Portatif cihazlar; uzun süreli ölçümlere uygundur; CO2 içeriğini hızlı ve hatasız ölçerler.

karbondioksit veri kayıt cihazları; CO₂‘ye ek olarak sıcaklık ve nemi kesintisiz bir şekilde ölçerler.

hava hızı ve iç hava kalitesi ölçüm cihazları; CO₂’e ek olarak, hava akış hızı, sıcaklık, nem, türbülans değeri, CO veya lux gibi diğer tüm havalandırma ve klima parametrelerini ölçerler.

16 yaşından küçük çocuklar, 60 yaş üstü yetişkinler, yaş sınırlaması olmaksızın bağışıklık sistemi zayıf olanlar, hamileler, kronik solunum rahatsızlığı olanlar ve cerrahi olarak müdahale görmüş veya bir hastalıktan iyileşme sürecinde olan kişiler; en iyi hava kalitesine ihtiyaç duyuyor.

Düzenli olarak bakımı ve filtrasyon temizliği yapılmış klimaların bu süreçte kullanılmasının tespit edilmiş herhangi bir probleme yol açtığı belirlenmemiştir. Ancak klima sistemlerinde taze hava miktarını mümkün olduğu kadar artırmak gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

TOP