Videolar

Dünya İçin Bir Şey Yap/Bölüm-4/ Mikropor Ülkü Nur Çol- Form Sinan Arısoy

Dünya İçin Bir Şey Yap/Bölüm-3/ Koç Üniversitesi Cansın Saçkesen- Arçelik Ece Uluğtekin

Dünya İçin Bir Şey Yap/Bölüm-2/ Daikin Türkiye Serkan Gündüz - Eneko Mehmet Öncel

Dünya İçin Bir Şey Yap/Bölüm-1/ İSKİD YK Başkanı Ayk Serdar Didonyan

WEBİNAR :Doğru İklimlendirme Hasta Etmez

WEBİNAR :Yapısal / Yapısal Olmayan Elemanların Depremden Korunm İlişkin Standrt ve Saha Uyg

WEBİNAR : Covid-19 / Hastalıklara Karşı İklimlendirme Sektöründe Çözümler / Yeni Tekn

WEBİNAR : Covid-19 Güncel Durumu, Aşılanma Süreci ve Filtrasyon Yöntemleri

WEBİNAR : Covid-19 Sürecinde Okullardaki İklimlendirme Sistemleri ve Taze Havanın Önemi

WEBİNAR : İklimlendirme Trendleri

WEBİNAR : Okullarda Havalandırma Sistemleri ve Pandemi

NTV HABER
İSKİD YÖN. KUR. BŞK - Ozan ATASOY

FOX TV HABER
İSKİD YÖN. KUR. BŞK - Ozan ATASOY

EKONOMİST DERGİSİ-İŞ'TE KAHVE MOLASI
İSKİD YÖN. KUR. BŞK - Ozan ATASOY

WEBİNAR Yeni Döndemde Klima Kullanımı ve
İç Hava Kalitesi

İSKİD TANITIM FİLMİ

TOP