İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği

İSKİD Onur Kurulu

İSKİD Onur Kurulu, Genel Kurul’da asıl üyeler arasından iki yıl süre görev yapmak üzere seçilen 5 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Görevleri, yetkileri ve çalışma şekli Tüzük Madde 22’de tanımlanmıştır.

Kurulun görev ve yetkileri:

1- Onur Kurulu sektörümüzdeki mesleki gelişme, ilerleme, üyeler arasında sevgi, saygı ve dostluk anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak Yönetim kuruluna görüş ve önerilerde bulunur.

2- Onur Kurulu meslek anlayışına uymayan üretim, tanıtım, davranış içinde olan; Üyelik onuruna, gereklerine, borçlarına ve görgü kurallarına aykırı hareketlerde bulunan; Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan hüküm giyen üyeler hakkında;

a - Yazılı ihtar ve kınama
b - Geçici ilişki kesme (En fazla 1 yıla kadar)
c - Süresiz ilişki kesme (Üyenin dernekteki kaydının silinmesi)
yaptırımlarını uygular.

3- Onur Kurulu Genel Kuruldan 2 ay önce mevcut Yönetim Kurulu, İSKİD üyeleri ve Onursal Üyeler ile temas ederek Yönetimde görev almak isteyen üyeleri belirler. Yönetimin oluşumuna yardım eder. Genel Kurula tavsiye niteliğinde adayları önerir.

4- Onur Kurulu dernek Yönetim Kurulunun tümünün istifası ve yerlerine gelecek yedek üyenin kalmaması durumunda dernek Yönetimi alarak, olağanüstü genel kurulca seçilecek yönetim kurulu göreve başlayıncaya kadar dernek Yönetim kurulunun görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır.

İSKİD 2021-2023 Onur Kurulu üyeleri

Naci ŞAHİN
Asil üye

FRITERM

Ahmet H. GÖKŞİN
Asil üye

HAVAK

Zeki POYRAZ
Asil Üye

AFS

Zeki ÖZEN
Asil Üye

DAIKIN

Levent AYDINI
Asil Üye
Vefat

Frigoblock

Cem SAVCI
Asil Üye

Vatbuz

Taner YÖNET
Yedek Üye

VENCO

Önder ŞAHİN
Yedek Üye

ALARKO CARRIER

TOP