İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği

İskid Logo

İSKİD Üyeliği

İSKİD üyeliği için yapılması gerekenler ve kıstaslar aşağıdaki gibidir. İSKİD üyesi olmak için gerekli formları ve aşağıdaki bilgileri içeren dosya için tıklayınız.

Üye olmak için gerekli belgeler

Üyelik başvuruları gerekli belgelerin hepsi İSKİD’e ulaştıktan sonra İSKİD Yönetim Kurulu tarafından görüşülmektedir. Yönetim Kurulunun başvuruyu onaylamasını müteakip aidat ödemesi tamamlanması sonrasında üyelik başlar.

1) İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği Yönetim Kuruluna hitaben, Derneğe üye olmak istendiğine dair yazı

2) Ekli İş Etiği İlkelerinin imzalanması, ekli bilgi formlarının doldurulması.

Firmanın

3) Sanayi Odası ve/veya Ticaret Odası Kayıt Belgesi

4) Tüzük Madde 6’da belirtilen mamuller için, imalatçı firmalardan TSE İmalata Yeterlilik Belgesi ve/veya uluslararası kabul gören Üretim Standartları Sertifikası, ithalatçı firmalardan benzer sertifika ve Türkiye’deki tek temsilci olduklarını gösterir belge

5) Giriş aidatı ve yıllık üye aidatı yatırdığına dair dekont kopyası (ödeme ve dekont gönderme İSKİD Yönetim Kurulu’nun üyelik kararından sonra da olabilir)
Üye olacak Gerçek Kişilerin

6) Nüfus kağıdı fotokopileri (ön ve arka yüzler)

7) 2’şer adet vesikalık resimleri (arkalarına isim yazılı olarak)

2018 yılı için geçerli giriş aidatı 3.000,00 TL (firma başına ve bir kereye mahsus)
2018 yılı için geçerli yıllık aidat 1.500,00 TL/üye (en geç Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında dört eşit taksitte ödenmek üzere, üye isterse daha erken ödeyebilir)
Yıllık aidatlar tüzel ve/veya gerçek kişi üye başınadır. Firma başına bir tüzel kişi ve bir gerçek kişi üyelik mecburidir, ciro/çalışan sayısına göre 2 üyede kalınır veya ilave 1 veya 2 gerçek kişi üyelik istenir. İsteyen firmalar ciro/çalışan sayısına göre belirlenen üye sayısından fazla üye verebilir, firma başına azami üye sayısı 4’tür. Yani 2018 yılı için firmanın ödeyeceği tam yıl aidatı 3.000, 4.500, 6.000 TL’den biri olacaktır. Bkz. Üye Kabul Yönetmeliği. Üyelik 4.-6., 7.-9., 10.-12. aylarda başlarsa sırasıyla yıllık aidatın ¾’ü, ½’si, ¼’ü ödenir.

Aidatların yatacağı hesap:

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği, Akbank Altunizade Şubesi (866) 41689
IBAN: TR23 0004 6008 6688 8000 0416 89
(Lütfen gönderen firma adını ve “AİDAT” açıklamasını dekonta yazdırınız)

Tüzüğümüze göre asıl üyelik alternatifleri şöyledir:
a) Firmanın tüzel kişi olarak üyeliği + 1 gerçek kişinin üyeliği: Alt sınırdır.
b) Firmanın tüzel kişi olarak üyeliği + 2 gerçek kişinin üyeliği
c) Firmanın tüzel kişi olarak üyeliği + 3 gerçek kişinin üyeliği: Üst sınırdır.
TOP