İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği

Dönem Başkanı Mesajı:

Tunç KORUN
İSKİD 16. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
2024-2027

Sayın Meslektaşlarım,

Ülkemizde iklimlendirme, soğutma ve klima sektörümüzün temelleri 1950’li yıllarda atılmış olup 70 yılı aşmış olarak azımsanamayacak bir geçmişe sahiptir. Başlangıçta ithalata dayalı olan sektörümüzde zamanla üretim ve sanayileşme adımları da atılmıştır. Farklı uygulamalardaki çeşitli iklimlendirme teknolojilerinin hayatımıza daha fazla girmesi ile firmalarımızın sayısı artmış ve değerli kurucularımızın da vizyonu ile sektörün stratejik gelişimini takip etmek üzere 1992 yılında İSKİD kurulmuştur. Bugün 120’nin üzerinde üyesi ve %90’a varan temsil gücüyle derneğimiz, yaklaşık 30 yıldır sektörümüze başarılı bir şekilde hizmet etmektedir. Bu güç, tüm üyelerimize aittir.

Üye firmalarımızın ve değerli temsilcilerinin etkin katılımları ile komisyonlarımız, sektörün teknik gelişimi, kamu ve üniversiteler ile ilişkilerin sürdürülmesi, işbirliklerinin geliştirilmesi, uluslararası faaliyetler ile dış ticaretin gelişimine katkı koyacak çalışmalar yürütmektedir.

 

İklimlendirme Meclisi Sektör Strateji Belgesi çalışmalarımızda da vurguladığımız gibi “Kurumsal ol, AR-GE Yap, İhracat Yap” mesajını çok önemsemekteyiz ve yeni dönem çalışmalarımızın odağında bu mottonun olacağını vurgulamak istiyoruz. Hatta “Kurumsallaşma” kavramının diğer tüm başarılı çalışmaların temelinde olduğunu düşünmekteyiz. Bu kapsamda ölçek ekonomisine erişen firma sayısını arttırmaya, firmalarımızda kurumsal karar alma mekanizmalarının kurulması ile planlı çalışan, strateji oluşturabilen, hızlı-etkin karar alan, öğrenen ve yalın yapıların oluşmasına, güçlenmesine destek ve teşvik edici konumda olacağız.

 

Yönetim sürecimizde çevre, sektör ve toplum için görmezden gelemeyeceğimiz “Yeşil Ekonomi” atılımları odaklanmamız gereken bir başka konu olacaktır. Bu aşamada hayatın gerçekleri ile özdeşleşip geleceği doğru inşa etmemiz gerekir. Özellikle yatırımcısından müteahhidine, kiracısından kamu temsilcilerine kadar tüm inşaat ekosistemine bu anlayış kuvvetli bir şekilde anlatılmalı; sektörümüzde enerji etkin iklimlendirme sistemleri teşvik edilmeli; doğal havalandırma gibi çevreci çözümlere yönelmesi sağlanmalıdır. Bu kapsamda enerji tüketimini azaltacak çalışmaların takipçisi ve destekçisi olacağız.

 

Sürdürülebilirlik adına, sektörümüzde genç temsilcileri destekleyecek ve teşvik edici olacağız. 16. Dönem Yönetim Kurulumuzda olabildiğince yaş ortalamamızı gençleştirmeye çalıştık. Tecrübe ve dinamizm arasında sihirli bir denge kurularak başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz.

 

Süregeldiği üzere sektörel dernekler ile iletişim ve koordinasyonumuz devam edecektir. Birlikten güç doğar söyleminden hareketle ortak hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz.

 

2023-2026  yılını da kapsayacak çalışma dönemimizde sektörümüzün hak ettiği saygın konumunu güçlendirmeyi; İSKİD Kurucu ve Önceki Dönem Başkanlarımızın emanetine saygılı olacağımızı değerli sektör temsilcilerine duyururuz. Bu dönemde özveri ile çalışan komisyon üyelerimize ve dernek çalışanlarımıza güvenimiz sonsuzdur, birlikte başaracağız.

 

Hepimize hayırlı olsun, kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

Tunç KORUN
İSKİD 16. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
2024-2027

TOP