İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği

Şartname Örnekleri

İSKİD Hava Kanalı Komisyonunun hazırlamış olduğu Dikdörtgen Kanal Şartnamesi örneği

İSKİD Hava Kanalı Komisyonunun hazırlamış olduğu Yuvarlak Kanal Şartnamesi örneği için

İSKİD Hava Kanalı Komisyonunun hazırlamış olduğu Oval Kanal Şartnamesi Örneği için

İSKİD Hava Kanalı Komisyonunun Bayındırlık Bakanlığı 2011 Birim Fiyatları için hazırlamış olduğu görüşlere ulaşmak için

İSKİD Turqum Komisyonu tarafından hazırlanan ve OAİB tarafından 23.12.2010 tarihinde yürürlüğe sokulan İklimlendirme Soğutma Klima Cihazları Ürün Uygunluk Şartnamesine ulaşmak için

İSKİD Hava Kanalı Komisyonunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu 2012 Birim Fiyat Kitabı için hazırlamış olduğu görüş için

İSKİD Hava Kanalı Komisyonunun hazırlamış olduğu Tekstil Kanal Şartnamesi örneği için

İSKİD Hava Kanalı Komisyonunun hazırlamış olduğu Alüminyum Kanal Şartname örneği için

TOP