İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği

İskid Logo

USIB - Üniversite Sanayi İşbirliği ve Burs Komisyonu

İSKİD Üniversite Sanayi İşbirliği ve Burs Komisyonu (ÜSİB) İklimlendirme - Soğutma - Klima konularında faaliyet gösteren firmalar ile üniversiteler arasında ilişki ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir köprü oluşturmak amacıyla 2005 yılında kurulmuştur.

Komisyon Vizyonu;

Sektörün Araştırma & Geliştirme alt yapısının ve Üniversite Sanayi ve İşbirliğinin geliştirilmesi’dir.

Komisyon Faaliyetleri;

  • Sektör firmaları ile üniversitelerin Mühendislik ve Teknik bölümlerinden öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında işbirliği sağlamak,
  • Sektörde faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge konularının, lisans bitirme ödevleri, yüksek lisans ve doktora tezleri şeklinde değerlendirilebilmesi için çeşitli üniversitelerle anlaşmalar yapmak,
  • Öğrencilere firmalar tarafından staj imkanı, burs sağlamak ve çalışmalarının başarısına bağlı olarak kariyer olanağı sağlamak, nitelikli öğrencileri sektöre katmak,
  • Okullara Destek Projesi çerçevesindeeğitimde kullanılmak üzere Teknik meslek liseleri ve Meslek Yüksek okullarına teknik malzeme yardımı yapmak,
  • Sektörel kongrelere aktif katılım ve sektöre Test ve Araştırma Laboratuarı kazandırmak için faaliyetlerde bulunmak,
  • AB Fonlarından yararlanılarak üniversitelerle işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi düşünülen proje çalışmaları hazırlamak,
  • Ar-Ge faaliyetlerine ışık tutması açısından Ar-Ge kılavuz çalışmaları yapmak,
  • Ar-Ge Panelleri düzenlemektir.

     

İSKİD olarak protol imzalanarak işbirliği içinde olduğumuz okullar Marmara Üniversitesi, Yıldz Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Gebze Teknoloji Enstitüsü’dür.

USIB - Üniversite Sanayi İşbirliği ve Burs Komisyonu

Hüseyin Onbaşıoğlu
Başkan

FRITERM

Alp Er Konukman
Üye

GTÜ

İlyas Kandemir
Üye

GTÜ

Barbaros Batur
Üye

YTÜ

İsmail Ekmekçi
Üye

TİC. Ünv.

Erhan Böke
Üye

İTÜ

Ayhan Onat
Üye

Marmara Ünv.

Deniz Yılmaz
Üye

Panel Sistem

Özden Ağra
Üye

YTÜ

Mustafa Kemal Sevindir
Üye

YTÜ

Andaç Yakut
Üye

DAIKIN

Herman Haçaduryan
Üye

REFKAR

Süleyman Kavas
Üye

Doğu İklimlendirme

Muhammet Ceylan
Üye

İstanbul Ticaret Ünv.

Şule KAPKIN
Üye

İstanbul Üni.

Barış YILMAZ
Üye

Marmara Üni.

USIB - Üniversite Sanayi İşbirliği ve Burs Komisyonu

26 Nisan 2017

Geleceğin Makine Mühendislerini İzmir'de Ağırladık.

10-12 Aralık 2014

İTÜ Makine Fakültesi 70. Yıl Etkinliklerine İSKİD Stand ile katıldı.

12 Aralık 2014

Marmara Üniversitesi öğrencileri ile ALDAĞ Firması’nı ziyaret ettik.

TOP