İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği

İskid Logo

URK - Uluslararası Rekabetçilik Komisyonu

URGE Projesi’nin yönetiminde, İSKİD Yönetim Kurulu tarafından Uluslararası Rekabetçilik Komisyonu (URK) kurulması kararlaştırılmıştır. Proje katılımcı firmalarına bu komisyonda yer almak isteyip istemedikleri sorulmuş ve bu konuda zaman ayırmayı ve projenin yönetiminde gönüllü katılım sağlamayı kabul eden firma temsilcileri tarafından komisyon kurulmuştur.

URK - Uluslararası Rekabetçilik Komisyonu

Ayça Eroğlu
Başkan

HSK SYSTEMAIR

Metin Duruk
Başkan Yard.

FRITERM

Levent Aydın
Üye

PANEL SİSTEM

Cem Savcı
Üye

VATBUZ

Nurettin Özdemir
Üye

MAKRO TEKNİK

Mustafa Töngüt
Üye

MGT

Süleyman Akım
Üye

AKIM MÜH.LİK

Gürkan Görgün
Üye

GN PROJE

Doç. Dr. Melih Bulu
Üye

ŞEHİR ÜNİV.

URK - Uluslararası Rekabetçilik Komisyonu Faaliyetleri:

22 Ocak 2015

URGE Ara Değerlendirme Toplantısı yapıldı

19-20 Aralık 2014

Dış Ticaret Finansmanı Eğitimimiz 19-20 Aralık 2014 Tarihlerinde Gerçekleştirildi.

5-6 Aralık 2014

Yenilikçilik ve Değişim Mühendisliği" UR-GE Eğitimi yapıldı.

TOP