İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği

İskid Logo

URK - Uluslararası Rekabetçilik Komisyonu

URGE Projesi’nin yönetiminde, İSKİD Yönetim Kurulu tarafından Uluslararası Rekabetçilik Komisyonu (URK) kurulması kararlaştırılmıştır. Proje katılımcı firmalarına bu komisyonda yer almak isteyip istemedikleri sorulmuş ve bu konuda zaman ayırmayı ve projenin yönetiminde gönüllü katılım sağlamayı kabul eden firma temsilcileri tarafından komisyon kurulmuştur.

URK - Uluslararası Rekabetçilik Komisyonu

Ayça Eroğlu
Başkan

SYSTEMAIR HSK

Metin Duruk
Başkan Yard.

FRITERM

Levent Aydın
Üye/Member/Член

PANEL SİSTEM

Cem Savcı
Üye/Member/Член

VATBUZ

Nurettin Özdemir
Üye/Member/Член

MAKRO TEKNİK

Mustafa Töngüt
Üye/Member/Член

MGT

Süleyman Akım
Üye/Member/Член

AKIM MÜH.LİK

Gürkan Görgün
Üye/Member/Член

GN PROJE

Doç. Dr. Melih Bulu
Üye/Member/Член

ŞEHİR ÜNİV.

URK - Uluslararası Rekabetçilik Komisyonu Faaliyetleri:

22 Ocak 2015

URGE Ara Değerlendirme Toplantısı yapıldı

19-20 Aralık 2014

Dış Ticaret Finansmanı Eğitimimiz 19-20 Aralık 2014 Tarihlerinde Gerçekleştirildi.

5-6 Aralık 2014

Yenilikçilik ve Değişim Mühendisliği" UR-GE Eğitimi yapıldı.

TOP