İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği

MEKTES'22 Mekanik Tesisat Zirvesi organize edildi.

İSKİD’in stratejik partner olarak desteklediği, MÜKAD (Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği) tarafından, 5 Ekim 2022 tarihinde Ankara Teknopark'ta organize edilen, "Bina Enerji Performansındaki Açıklar-Tasarımdan İşletmeye Enerji Kayıpları“ konulu MEKTES'22 etkinliği, sektörün önde gelen firmalarının katılımıyla gerçekleşti.

MEKTES'22'de ''Bina Enerji Performansındaki Açıklar' Tasarımdan İşletmeye Enerji Kayıpları'' ana temasıyla sektör profesyonelleri sunumlar gerçekleştirdi.

MEKTES'22 kapsamında

  • Tasarımda Bina Enerji Performansı Kriterleri
  • Uygulama ve Malzeme Seçim Sürecinde Bina Enerji Performansı
  • İşletmeye Alma ve Gerçek İşletme Koşullarında - Bina Enerji Performansı

konuları ön planda oldu.

Binalarda Enerji Performasını arttırmak için yeni bina tasarımlarında verimlilik arttırıcı sistem seçimleri, hesaplar ve önlemlerin yanısıra yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi yenilikçi yaklaşımlar büyük önem taşıyor. MEKTES’22 de bu yaklaşımlarla birlikte mevcut sistemlerde yapılması gereken iyileştirmeler ve sistemlerin doğru işletilmesinin önemi üzerinde duruldu. MEKTES'22, bu uygulamaların nasıl yapılabileceğine dair tüm sektör gruplarından firmaların bir arada bulanacağı önemli bir etkinlik oldu.

 

İSKİD İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği Haber Arşivi

TOP