İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği

İSKİD ve Türkiye Kojenerasyon Derneği birlikte webinar organize etti

İSKİD ve Türkiye Kojenerasyon Derneği, Boreas, Cenk, İmas, Sönmez ve Üntes firmaları desteği ile " Kojenerasyon Sistemlerinde Soğutma ve Havalandırma" konulu bir webinar organize etti.

9 Haziran Çarşamba günü, moderatörlüğünü Kojenerasyon Derneği Danışma Kurulu Başkanı Tahsin Armağan ve Sektörel Fuarcılık Genel Müdürü Feraya Gürel’in yaptığı webinar, sektörden birçok temsilciyi ağırladı. Tahsin Armağan, derneklerin bu şekilde ortak çalışmasının güzel bir sinerji yarattığını söyledi. Webinar İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan’ın “hoş geldiniz” konuşması ile başladı. Didonyan yaptığı konuşmada bakımın ve enerji etkin tasarımın öneminin altını çizdi. Cihazların periyodik bakımının sağlık ve enerji verimliliği için zaruri olduğunu, işletme maliyetlerinin de artmasıyla enerji etkin tasarımın stratejik bir önem kazandığını söyledi.

Webinarda ilk sunumu gerçekleştiren Kojenerasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın, Türkiye’de enerji kurulu gücün 100 bin MW’a yaklaştığını ve bu kurulu güç içinde kojenerasyonun kurulu gücünün 4.700 MW olduğunu söyledi. 2021-2030 dönemi içerisinde endüstri, hizmet ve bölgesel ısıtmada kojenerasyon kurulu gücünün 6.650 MW artmasını ön gördüklerini belirtti. Önümüzdeki on yıllık süreçte yenilenebilir enerjiye ilginin görece olarak azalacağı, gerçek kojenerasyona ihtiyacın daha fazla ön plana çıkacağının altını çizdi.

Ostim Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof Dr. Birol Kılkış sunumunda atık ısının değerlendirilmesinin önemine değinirken, ısıyı ısı olarak bırakmanın önemine değindi. Soğutma da ise farklı yöntemlerin araştırılmasının öneminin altınız çizdi. Dijitalleşmenin artması ile klasik veri merkezlerinin ciddi enerji tüketen ve çevreye zararlar veren alanlara dönüştüğünü bu nedenle çoklu üretim sistemi ile kendi enerjilerini üretebilen alanlara dönüşmelerinin önemi üzerinde durdu.

Cenk Endüstri firması Kapalı ve Kuru Sistemler Bölüm Müdürü Toros Arslanyan, kojenerasyon sistemlerinde elektrik enerjisi ve ısı üretildiğini, burada üretilen atık ısının soğutma grubundan geçirilerek soğutma amaçlı soğuk su elde edilmesi ve dolayısıyla bu şekilde tasarlanmış sistemlere; elektrik, ısıtma ve soğutma enerjisinin aynı anda üretilebildiği için “Trijenerasyon” denildiğini söyledi. Absorbsiyonlu soğutma gruplarında kullanılan Amonyak-Su ve Libr-Su akışkanlarının avantaj ve dezavantajlarına değindi. Absorsiyonlu soğutma grupları ve bu gruplarla çalışan soğutma kuleleri, adyabatik soğutucuların çalışma prensiplerini katılımcılarla paylaştı.

Sönmez Global Genel Müdür Yrd. Nejat Babür, jeneratör odalarının havalandırılmasının önemine değindiği sunumunda, yaz koşullarında motor odası sıcaklığının 40°C üstünde olmaması gerektiğini, kış aylarından ise min. 10-15°C olarak tutulması gerektiğiniz söyledi. Motor Odalarının soğutulmasında Dolaylı(endirek) Evaporatif(sprey) Soğutmada %65-70 verimlilik, Evaporatif Sprey (direk) soğutmada ise %90 verimlilik değerlerine ulaşıldığını söyledi.

Webinar katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile son buldu.

Webinar videosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İSKİD İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği Haber Arşivi

TOP