İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği

İSKİD’in 15. Dönem Yönetim Kurulu, Ayk Serdar Didonyan başkanlığında göreve başladı.

İSKİD’in Olağan Seçimli Genel Kurulu, İSKİD üyelerinin yüksek katılımı ile 26 Mart  Cuma 2021 tarihinde mesafe ve hijyen tedbirleri alınarak, The Marmara Otel Taksim’de yapıldı.

Divan Başkanı ve divan üyelerinin seçimi ile başlayan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, 2019 ve 2020 yıllarında derneğin yapmış olduğu faaliyetleri kısa bir sunum ile paylaştı. Sunumu sırasında Atasoy, pandemi sürecinde planlanan pek çok faaliyetin yapılamadığı buna karşılık derneğin çok hızlı bir şekilde değişikliklere adapte olarak faydalı faaliyetlere imza attığını belirtti. Özellikle Covid-19 süresince iklimlendirme sistemlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı ve derneğimiz bu süreci oldukça yoğun geçirdi. Faaliyetlerin detayları ise katılımcılara dağıtılan faaliyet raporlarında sunuldu.

Genel kurul gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında, aidat artış önerileri, bütçe ve bundan sonraki İSKİD Yönetim Kurulu süresini 3 yıla çıkaracak ilgili tüzük maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Buna göre 3 yıl süreyle hizmet edecek İSKİD’in 15. Dönem Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

Seçimin ardından gerçekleştirilen 15. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına Ayk Serdar DİDONYAN’ın seçilmesine, Başkan Yardımcıları olarak Ozan ATASOY ve Can TOPAKOĞLU’nun, Genel Sekreter olarak Turgay YAY ve Sayman olarak Süleyman KAVAS’ın görev almasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar DİDONYAN, toplantı sırasında yaptığı konuşmada “İSKİD, sektörümüzün gelişmesi ve ortak sorunlarımızın çözümlenmesi için önemli faaliyetler yürütüyor. Bu değerli çalışmalar, 15. Dönem Yönetim Kurulumuzun çalışmaları ile artarak sürecektir. Yeni dönemde pandemi ile daha da önem kazanan iç hava kalitesi ve havalandırmanın önemi konusundaki iletişim çalışmalarımıza, dijitalleşme ve uluslararası faaliyetlerimize ağırlık vereceğiz.” dedi.

15.Dönem (2021-2023) İSKİD Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Ayk Serdar DİDONYAN, Başkan, Refkar

Ozan ATASOY, Başkan Yardımcısı, Aiolos

Can TOPAKOĞLU, Başkan Yardımcısı, Arçelik

Turgay YAY, Genel Sekreter, Daikin

Süleyman KAVAS, Sayman, Üntes

Hüseyin ONBAŞIOĞLU, Üye, Friterm

Volkan ARSLAN, Üye, Alarko Carrier

Birey BAKANAY, Üye, Niba

Betül İMZALI, Üye, Teknosa

İSKİD Denetim Kurulu Üyeleri

Cem SAVCI, Vatbuz

Murad BAKANAY, Niba

Levent AYDIN, Frigoblock

İSKİD Onur Kurulu Üyeleri

Naci ŞAHİN, Friterm

Ahmet GÖKŞİN, Havak

Zeki POYRAZ, AFS

Zeki ÖZEN, Daikin

Levent AYDIN, Frigoblock

İSKİD Olağan Genel Kurulu’nda onursal üyeler İbrahim Biner ve Yüksel Turgut’a sektöre katkılarından dolayı plaketleri takdim edildi. Yine 14. dönem İSKİD Yönetim Kurulu Üyeleri olan Ozan Atasoy, Ayk Serdar Didonyan, Zeki Özen, Volkan Arslan, Serli Sinanoğlu Tümer, Hüseyin Onbaşıoğlu, Can Topakoğlu ve Birey Bakanay’a da yönetimde gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı “teşekkür” plaketleri takdim edildi.

İSKİD İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği Haber Arşivi

TOP