İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği

İklimlendirme Sektörü BIM Çalıştayı için Toplandı.

İSKİD, MTMD ve TTMD Üyelerini bir araya getiren İklimlendirme Sektörü BIM Çalıştayı 100’ün üzerinde katılımcı ile 7-8 Aralık tarihinde Şile Gardens Otel’de gerçekleşti.

İSKİD’in organizasyonuyla çalışmalarını yürüten MTMD, TTMD, İSİB’in de içinde yer aldığı BIM Çalışma Grubu, BIM Çalıştayı ile hedeflediği misyonunu ve vizyonunu tamamladı.

Çalıştay ile 2016 yılında “BIM sürecinin artan önemi doğrultusunda İklimlendirme Sektörünün eylem planının oluşturulması ve hayata geçirilmesi için koordinasyonun sağlanması” misyonu ve “İklimlendirme Sektörü paydaşlarının, rekabet gücünü artırmak ve ulusal kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla dünyada bina tasarım, yapım ve işletmesinde gelişen trendler doğrultusunda BIM sürecine geçmesi” vizyonu ile başlatılan çalışmalar, misyon ve vizyonunu başarıyla tamamladı.

İki buçuk yıl süren çalışmalarda ülkemizde BIM bilinci oluşturularak somut adımlar atılması sağlandı. Gerçekleştirilen örnek uygulamalar gelecekte sektörün BIM’e geçiş sürecinde de rehberlik edecek.

Çalıştay, BIM bileşenlerini bir seminerde buluşturarak konuya ilginin ve bilincin oluşturulması, farkındalık yaratılması, konunun tartışılması ve harekete geçilmesi için aksiyon alınması planıyla kurgulandı. İki gün süren çalıştay programının ilk gününde konuya ilişkin tüm bilgiler aktarılırken ikinci gününde bu bilgiler ışığında İklimlendirme Sektörü BIM’e geçiş yol haritasının çizilmesi hedeflendi.

Çalıştayın ilk gününde ülkemizde BIM’in durumu ve bugüne kadar gelinen durum değerlendirilirken ISKID Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet, BIM Çalışma Grubu Başkanı Ozan Atasoy, Akım Mühendislik’ten Süleyman Akım, Doxa 87’den İbrahim Utku Başyazıcı BIM’in ülkemiz için önemi, ülkemizdeki durumunu ve BIM Raporunu anlatan sunumlar gerçekleştirdiler. Daha sonra sektörel derneklerin bu konuda çalışmalarının anlatılması için ISKID URGE Projesi kapsamındaki BIM Danışmanlık faaliyetlerini anlatmak üzere Serkan Elibollar, TTMD bünyesinde çalışmaları anlatmak üzere Sarven Çilingiroğlu ve MTMD çalışmalarını anlatmak üzere İbrahim Biner sektörel yaklaşımlarını aktardılar. Günün ilk yarısında BIM Sürecinde Türkiye İklimlendirme Sektörünün durumu hakkında bilgiler verilirken öğleden sonraki bölümde dünyadaki gelişmeler hakkında Procs Firmasından Daniel Kazado, EUROVENT Prodbim’den Erick Melquiond ve Building Smart hakkında bilgi vermek TAV İnşaat Mühendislik ve Tasarım’dan Ahmet Çıtıpıtıoğlu sunumlarıyla BIM sürecine geniş mercekten bakış sağladı. Sponsor firmalar Autodesk adına sunumunu yapan Tuğba Başer BIM ile elde edilecek fırsatlar ve dijital pazarlamaya değinirken GMD MOSKAY Proje’den Mehmet Oskay ve Orhan Gürson BIM sürecine geçiş uygulama örneklerini ve tecrübelerini paylaştılar. Programın sonunda ISKID URGE projesi BIM Danışmanlık desteği kapsamında BIM sürecine geçişi sağlayan firmalar KARYER’den Manuel Togaç ve ALDAĞ firmasından Metin Uğuz sunumlarında firma tecrübelerini paylaştılar. BIM Çalışma Grubu Üyesi Zeki Özen, sektörün BIM sürecine geçişte ISKAV’da oluşturulacak BIM Danışma Merkezi ve BIM kütüphanesinin müjdesini verdi.

Akşam geç saatlere kadar süren etkinliğin ilk gün programında semineri ilgiyle izleyen katılımcılar, programdan memnun ayrılırken ve teşekkürlerini ilettiler. Çalıştaya İklimlendirme sektörü tasarımcılar, uygulamacılar ve üreticilerin yanı sıra IMSAD temsilcileri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yetkilileri de katılarak sürece dahil edildi. Sektörde BIM konusunda yapılan en geniş kapsamlı ve yoğun katılımcı ile gerçekleşen etkinlik, konuya önem veren firmaların sponsorlukları ile gerçekleşti.Programın ikinci gününde tasarımcılar, üreticiler ve uygulamacılar ayrı çalışma grupları içinde meslek gruplarının strateji ve eylem planlarını belirleyerek sektörün yol haritası çizildi. 

Hazırlanacak çalıştay raporu, sektörle, basınla ve ilgili bakanlıklarla paylaşılarak en kısa sürede eyleme geçme kararı alındı. BIM’e geçiş sürecinde ortak ve eşgüdümlü hareket etme kararı alan sektör temsilcileri  ile ISKAV Bünyesinde yapılması planlanan BIM Danışmanlık hizmetleri ve BIM Kütüphanesi için sektörün tam desteği alındı.

7 Aralık BIM Çalıştay sunum videolarına YouTube kanalımızdan ya da aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

http://bit.ly/BIMÇalıştayıTanerYonet Açılış

http://bit.ly/BIMCalistayiOzanAtasoy

http://bit.ly/BIMCalistayıSuleymanAkim

http://bit.ly/BIMCalistayiUtkuBasyazici 

http://bit.ly/BIMCalistayiSerkanElibollar

http://bit.ly/BIMCalistayiSarven

http://bit.ly/BIMCalistayiIbrahimBiner

http://bit.ly/BIMCalistayiDaniel

http://bit.ly/BIMCalistayıErick

http://bit.ly/BIMCalistayiAhmet

http://bit.ly/BIMCalistayiTugbaBaser

http://bit.ly/BIMCalistayiGMD Orhan Gürson &Mehmet Oskay

http://bit.ly/BIMCalistayiManuelT

http://bit.ly/BIMCalistayiMetinU

İSKİD İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği Haber Arşivi

Türkiye HVAC&R Industry Guide

İSKİD Magazine 25. sayı yayınlandı

Tagged under:

MEKTES’22 Mekanik Tesisat Zirvesi

İSKİD’e ödül

TOP