alda
gok

 

Onur Kurulu

                                                                 İSKİD Onur Kurulu


İSKİD Onur Kurulu, Genel Kurul’da asıl ve onursal üyeler arasından iki yıl süre görev yapmak üzere seçilen 5 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Görevleri, yetkileri ve çalışma şekli Tüzük Madde 22’de tanımlanmıştır.

Kurulun görev ve yetkileri:

1- Onur Kurulu sektörümüzdeki mesleki gelişme, ilerleme, üyeler arasında sevgi, saygı ve dostluk anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak Yönetim kuruluna görüş ve önerilerde bulunur.

2- Onur Kurulu meslek anlayışına uymayan üretim, tanıtım, davranış içinde olan; Üyelik onuruna, gereklerine, borçlarına ve görgü kurallarına aykırı hareketlerde bulunan; Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan hüküm giyen üyeler hakkında;

a - Yazılı ihtar ve kınama
b - Geçici ilişki kesme (En fazla 1 yıla kadar)
c - Süresiz ilişki kesme (Üyenin dernekteki kaydının silinmesi)
yaptırımlarını uygular.

3- Onur Kurulu Genel Kuruldan 2 ay önce mevcut Yönetim Kurulu, İSKİD üyeleri ve Onursal Üyeler ile temas ederek Yönetimde görev almak isteyen üyeleri belirler. Yönetimin oluşumuna yardım eder. Genel Kurula tavsiye niteliğinde adayları önerir.

4- Onur Kurulu dernek Yönetim Kurulunun tümünün istifası ve yerlerine gelecek yedek üyenin kalmaması durumunda dernek Yönetimi alarak, olağanüstü genel kurulca seçilecek yönetim kurulu göreve başlayıncaya kadar dernek Yönetim kurulunun görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır.


İSKİD 2017-2018 Onur Kurulu üyeleri
     
İsim: Görev: Firma:
NACİ ŞAHİN Asil Üye FRITERM
ÖNDER ŞAHİN Asil Üye ALARKO CARRIER
ZEKİ POYRAZ Asil Üye AFS
Tunç KORUN Asil Üye FORM AŞ
A. Nilüfer EĞRİCAN Asil Üye SUNTEK
Ş. Ersan BAKANAY Yedek Üye CENK
Nesim ZALMA Yedek Üye AKCOR
Vural EROĞLU Yedek Üye SYSTEMAIRHSK 

BİZİ TAKİP EDİN İSKİD İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği
İSKİD, Şerifali Mah. Kızkalesi Sok. No.1 Elite Plaza B-6 Ümraniye 34775 İstanbul
Telefon(216) 469 44 96      Faks(216) 469 44 95      E-Posta: iskid@iskid.org.tr