alda
gok

 

Denetim Kurulu

İSKİD 2017-2018 Denetim Kurulu
 

 

Derneğin yetkili denetim organı olan Denetim Kurulu, genel kurulda kendi üyeleri arasından seçilecek üç asıl ve üç yedek kişiden oluşur. En çok oy alan üç aday asıl, izleyen üç aday yedek üye seçilmiş olur. Oy eşitliğinde kuraya başvurulur. 


Kurul ilk toplantısında aralarında bir başkan ve raportör seçer, oniki ayda en az bir kez olağan olarak, gerektiğinde her zaman olağanüstü olarak toplanır ve kararları salt çoğunlukla alır. 


Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 

 • Derneğin bütçe, hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde bir yılı geçmeyen aralıklarla yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini "yönetim kuruluna" ve toplandığında genel kurula da bir raporla bildirmek.  
   
 • Yönetim kurulunca düzenlenen gelecek çalışma dönemine ilişkin çalışma programı ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak görüş ve önerilerini belirtmek.  
   
 • Yönetim kurulunca düzenlenen mali rapor ile bilanço ve gelir gider çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir raporla genel kurula sunmak.  
   
 • Yönetim kurulunun görev devir ve teslim işlemlerinin genel kurulca alınmış kararların yerine getirilip getirilmediğini dernek işlerinin mevzuat esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini denetleyip raporlarını yazmak. 
   
 • Yönetim kurulu toplantılarına izleyici olarak katılmak. 
   
 • Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. 
     
İSKİD 2017-2018 Denetim Kurulu Üyeleri:
İsim: Görev: Firma: Tel:
Murad BAKANAY Asil Üye NİBA +90 (212) 295 65 24
Levent AYDIN Asil Üye PANEL SİSTEM +90 (212) 623 21 73
Gülnur ONUR Asil Üye ENEKO +90 (216) 455 29 60
Bahadırhan TARI Yedek Üye AFS  +90 (212) 876 70 71
A.TEVFİK AKANNAÇ Yedek Üye ALDAĞ +90 (216) 451 62 04
MUSTAFA DEMİRCİ Yedek Üye GÜVEN SOĞUTMA +90 (212) 230 21 13

 


BİZİ TAKİP EDİN İSKİD İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği
İSKİD, Şerifali Mah. Kızkalesi Sok. No.1 Elite Plaza B-6 Ümraniye 34775 İstanbul
Telefon(216) 469 44 96      Faks(216) 469 44 95      E-Posta: iskid@iskid.org.tr